PRIVACYVERKLARING

DIVALI B.V. | Divali-Online.com
Vestigingsadres:
Laat 116
1811 EL Alkmaar
Nederland

Telefoonnummer: +31 72 5111151
Instagram/Facebook: @Divalifashion @Divalimen @Divalikids
Bereikbaarheid: 10.00 uur - 17.30 uur 6 dagen per week (lokaal tarief).
Vanwege phishing hebben we graag dat je ons berichten stuurt via onze sociale kanalen pagina.

KvK-nummer: 81520492
BTW-identificatienummer: NL862124682B01

 

DIVALI B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

In deze privacy verklaring leest je alles over de manier waarop je persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar je gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen je gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt je hier ook je rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 

We verzamelen persoonsgegevens die je met ons deelt wanneer je contact met ons opneemt of met ons communiceert via onze website, e-mail, telefoon of persoonlijk in onze winkel in Alkmaar.

 

Identiteitsgegevens: Tijdens het aanmaken van je account worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer vastgelegd. Je heeft een account bij ons nodig om de bestelling te kunnen plaatsen. Wij hebben je persoonsgegevens nodig om je bestelling te kunnen verwerken.
Bij het aanmelden voor nieuwsbrief worden alleen je naam en e-mailadres bewaard. Je aanmelding gebeurt door middel van de zgn. double-opt-in-procedure. Na de aanmelding ontvang je een e-mail, waarin je wordt verzocht om je aanmelding te bevestigen.

 

Betalingsgegevens: Voor de online-activiteiten bieden wij de gangbare betalingsmethoden aan - met name vooruitbetaling, Paypal, iDEAL, Creditkaart, op Factuur. Wij werken samen met externe betaaldienstaanbieders (Klarna, Rabobank Omnikassa, Paypal) die de betalingen voor ons gaan overnemen. Wij registreren alleen de betaalmethode die je heeft gekozen voor je betaling.

 

Verkeersgegevens: Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan je naam, adres of e-mail.

 

2. Hoe gebruiken wij uw gegevens?

 

We gebruiken de persoonsgegevens die je met ons deelt op de volgende manieren:

  • Om te reageren op je vragen;
  • Om met je te communiceren;
  • Om producten aan je te leveren;
  • Om je op de hoogte te houden van aanbiedingen, updates, etc.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Minderjarigen

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. DIVALI B.V. kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.

 

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@divali-online.com. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.

 

4. Welke persoonsgegevens deelt DIVALI B.V. met derden?

 

DIVALI B.V. zal je gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan externe dienstverleners ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

 

Logistieke partner: Wij werken samen met PostNL en DPD om je bestelling bij je te bezorgen. PostNL en DPD krijgen van ons je naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om je pakket op het door je gekozen adres af te leveren.

 

Betaaldienstaanbieders: Wij werken samen met externe betaaldienstaanbieders (Klarna, Rabobank Omnikassa, Paypal) die de betalingen voor ons gaan overnemen. Wij geven gegevens uitsluitend door aan onze betalingsdienstverlener die voor de afhandeling van de betaling noodzakelijk zijn.

 

5. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dat nodig is om deze te kunnen gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in punt 2 en zolang de wet dit ons verplicht. De daadwerkelijke periode dat we jouw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het type persoonsgegevens en de manier waarop deze worden gebruikt.

 

Mailingslijst: Je e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in onze interne database. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd tenzij je aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen. Je kan dit doen middels een link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@divali-online.com

 

Analytics: De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw je, adres of e-mail. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

6. Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

 

De beveiliging van gegevens is voor ons belangrijk en we zullen dan ook redelijke, passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, worden in het bijzonder tot geheimhouding van de gegevens verplicht en moeten zich daaraan houden. Toegang tot de persoonsgegevens is alleen mogelijk via wachtwoord en alleen op onze vestigingslocatie in Alkmaar.

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens worden deze versleuteld verzonden; voor de communicatie via uw internetbrowser gebruiken wij SSL verbindingen. Dat kan je herkennen aan het slotsymbool dat je browser bij een SSL-verbinding laat zien.

 

7. Wat zijn je rechten mbt uw persoonsgegevens?


Als betrokkene heb je de volgende rechten: 

Conform art. 15 AVG hebt je het recht om informatie op te vragen over je persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
Conform art. 16 AVG hebt je het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;

Conform art. 17 AVG hebt je het recht te verzoeken om verwijdering van je bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking

- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of

- voor het doen gelden, het uitoefenen of het
- verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen, voor zover
- je de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar je weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar je heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;

Conform Art. 20 AVG hebt je het recht om je persoonlijke gegevens die je ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kan je contact opnemen met de toezichthoudende instantie van je gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

 

Als je een overzicht van je persoonsgegevens wenst te verkrijgen, je gegevens wilt corrigeren, verwijderen, als je vragen heeft over deze privacyverklaring of als je zorgen maakt over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, kunt je een e-mail naar info@divali-online.com of schrijf naar DIVALI B.V. inzake Privacy., Laat 116 1811EL te Alkmaar.

 

 

8. Tot Slot

Als je vragen of opmerkingen hebt, of klacht wilt indienen over de manier waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, stuur dan een e-mail naar info@divali-online.com of stuur een brief naar DIVALI B.V. | Divali-Online.com, Laat 116, 1811EL te Alkmaar.

Autoriteit Persoonsgegevens: Op grond van de Algemene Verordening Persoonsbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autorieit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over jouw klachtrecht vind je op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

 

DIVALI B.V. kan tussentijds deze privacy verklaring aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.