PRIVACYVERKLARING

Divali Fashion respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We verzamelen persoonsgegevens die u met ons deelt wanneer u contact met ons opneemt of met ons communiceert via onze website, e-mail, telefoon of persoonlijk in onze winkel in Alkmaar.

Identiteitsgegevens: Tijdens het aanmaken van uw account worden uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer vastgelegd. U heeft een account bij ons nodig om de bestelling te kunnen plaatsen. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om uw bestelling te kunnen verwerken.
Bij het aanmelden voor nieuwsbrief worden alleen uw naam en e-mailadres bewaard. Uw aanmelding gebeurt door middel van de zgn. double-opt-in-procedure. Na de aanmelding ontvang uw een e-mail, waarin u wordt verzocht om uw aanmelding te bevestigen.

Betalingsgegevens: Voor de online-activiteiten bieden wij de gangbare betalingsmethoden aan - met name vooruitbetaling, Paypal, iDEAL, Creditkaart, op Factuur. Wij werken samen met externe betaaldienstaanbieders (Klarna, Rabobank Omnikassa, Paypal) die de betalingen voor ons gaan overnemen. Wij registreren alleen de betaalmethode die u heeft gekozen voor uw betaling.

Verkeersgegevens: Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, adres of e-mail.

2. Hoe gebruiken wij uw gegevens?

We gebruiken de persoonsgegevens die u met ons deelt op de volgende manieren:

  • Om te reageren op uw vragen;
  • Om met u te communiceren;
  • Om producten aan u te leveren;
  • Om u op de hoogte te houden van aanbiedingen, updates, etc.

3. Welke persoonsgegevens deelt Divali Fashion met derden?

Divali Fashion zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan externe dienstverleners ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Logistieke partner: Wij werken samen met PostNL om uw bestelling bij u te bezorgen. PostNL krijgt van ons uw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om uw pakketje op het door u gekozen adres af te leveren.

Betaaldienstaanbieders: Wij werken samen met externe betaaldienstaanbieders (Klarna, Rabobank Omnikassa, Paypal) die de betalingen voor ons gaan overnemen. Wij geven gegevens uitsluitend door aan onze betalingsdienstverlener die voor de afhandeling van de betaling noodzakelijk zijn.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om deze te kunnen gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in punt 2 en zolang de wet dit ons verplicht. De daadwerkelijke periode dat we uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het type persoonsgegevens en de manier waarop deze worden gebruikt.

Mailingslijst: Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in onze interne database. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd tenzij u aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen. U kunt dit doen middels een link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@divali-online.com

Analytics: De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, adres of e-mail. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

De beveiliging van gegevens is voor ons belangrijk en we zullen dan ook redelijke, passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, worden in het bijzonder tot geheimhouding van de gegevens verplicht en moeten zich daaraan houden. Toegang tot de persoonsgegevens is alleen mogelijk via wachtwoord en alleen op onze vestigingslocatie in Alkmaar.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens worden deze versleuteld verzonden; voor de communicatie via uw internetbrowser gebruiken wij SSL verbindingen. Dat kan u herkennen aan het slotsymbool dat uw browser bij een SSL-verbinding laat zien.

6. Wat zijn uw rechten mbt uw persoonsgegevens?

Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen, uw gegevens wilt corrigeren, verwijderen, als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar info@divali-online.com of schrijf naar "Divali Fashion inzake Privacy., Huigbrouwerstraat 12 1811BJ te Alkmaar.

Recht op inzage: U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Divali Fashion vastgelegd en bewaard zijn. Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we van u bewaren.

Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Divai Fashion vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Zie hierboven hoe u dat moet doen. Zie verder ook punt 4.

7. Tot Slot

Als u vragen of opmerkingen hebt, of klacht wilt indienen over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, stuur dan een e-mail naar info@divali-online.com of stuur een brief naar Divali Fashion, Huigbrouwerstraat 12, 1811BJ te Alkmaar.

Divali Fashion kan tussentijds deze privacy verklaring aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.